Wet Werk en Zekerheid: proeftijd

Belangrijkste wijziging te aanzien van het wetsartikel inzake het proeftijdbeding (art. 7:652 BW) is dat in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ten hoogste 6 maanden, geen proeftijdbeding meer mag worden opgenomen. Daar kan door partijen niet van worden afgeweken met een schriftelijke overeenkomst en ook niet bij CAO.

Een proeftijd opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van ten hoogste 6 maanden, die wordt overeengekomen na 31 december 2014, is niet rechtsgeldig.

Wordt de arbeidsovereenkomst overeengekomen vóór 1 januari 2015, en is de ingangsdatum gelegen op een datum na 1 januari 2015 dan is de proeftijd (van maximaal één maand) wel rechtsgeldig. De arbeidsovereenkomsten met een rechtsgeldige proeftijd, die zijn gesloten vóór 1 januari 2015 hoeven dus niet te worden aangepast.

In de standaard arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van ten hoogste 6 maanden, mag geen proeftijdbeding meer worden opgenomen en moet dus worden aangepast.

Hoe zit dat verder met andere arbeidsovereenkomsten?

In de wet blijft verder ongewijzigd de mogelijkheid om een proeftijd op te nemen in:

  • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van langer dan 6 maanden,
  • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd waarvan het einde niet op een kalenderdatum is gesteld, en voor
  • arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

Inwerkingtreding / overgangsrecht

De wijzigingen ten aanzien van het proeftijdbeding treden in werking op 1 januari 2015.

Het oude wetsartikel blijft van toepassing op een proeftijdbeding dat is opgenomen in een arbeidsovereenkomst die tot stand is gekomen vóór 1 januari 2015.

Het oude wetsartikel blijft ook van toepassing op een op 1 januari 2015 geldende CAO, waarin toepassing is gegeven aan art. 7:652 lid 6 BW, en de arbeidsovereenkomsten waarop deze van toepassing zijn of worden, voor de duur van de looptijd van de CAO, maar ten hoogste gedurende 18 maanden na 1 januari 2015.

Gerelateerd

Mark Uilhoorn genomineerd voor: ‘beste arbeidsrecht artikel 2019’

Bagatel delicten: zonder toestemming meenemen van zaken van geringe waarde. Reden voor ontslag op staande voet.