Klantenservice

Kantoororganisatie

De kantoororganisatie van Advocatenkantoor Uilhoorn (KvK: 24419879 / BTW: NL 0017.13.214.B73 (wijziging per 1 jan. 2020)) voldoet aan de kwaliteitsstandaard van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Ik houd mij aan de regels van de Orde van Advocaten, de Advocatenwet en de gedragsregels. U kunt hier meer over lezen op de website van de Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl).

Een goede rechtsbedeling vergt een hoge mate van vakbekwaamheid van de advocaat. Om de kwaliteit te waarborgen bezit ik professionele kennis en kunde die nodig is voor de uitoefening van de praktijk. Ik heb een gedegen kennis van het materiële en formele recht op de rechtsgebieden waarop ik mijn praktijk uitoefen. Onder andere door middel van het behalen van opleidingspunten onderhoud ik mijn vakbekwaamheid.

Derdengeldrekening / Stichting Beheer Derdengelden

Advocatenkantoor Uilhoorn beschikt niet over een derdengeldrekening en is ook niet aangesloten bij een stichting beheer derdengelden.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van mijn kantoor, inclusief de daarin opgenomen beroepsaansprakelijkheidsbeperking, zijn op de verstrekte opdracht van toepassing.

Klachten

Ik doe er veel aan om mijn klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat er ontevredenheid bestaat over de kwaliteit van de dienstverlening of over de declaratie. U wordt verzocht dat direct te melden. In overleg met u zal ik zo snel mogelijk een oplossing proberen te vinden.

Voor meer informatie: Nederlandse Orde van Advocaten

Disclaimer / Aansprakelijkheidsbeperking

Advocatenkantoor Uilhoorn heeft de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling van de informatie op deze website. Desondanks kan het voorkomen dat informatie die geplaatst is of verkregen kan worden via deze website, verouderd of onjuist is.

De inhoud van deze website is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd als juridisch advies van welke aard ook. In concrete gevallen dient u altijd deskundig juridisch advies in te winnen.

Advocatenkantoor Uilhoorn is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website of informatie die daarmee kan worden verkregen.

De inhoud van de website of delen daarvan mogen niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor Uilhoorn. Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van deze website komen uitsluitend toe aan Advocatenkantoor Uilhoorn, dan wel aan de betreffende toeleveranciers.

Verantwoording foto’s

De portret- en togafoto’s zijn gemaakt door Mascha Joustra.