Praktijk

Mark Uilhoorn is de naamgever van Advocatenkantoor Uilhoorn en biedt rechtsbijstand en geeft juridisch advies aan particulieren, bedrijven/ondernemers en instellingen.

Ik sta voor kwaliteit en betaalbare rechtshulp en wil een duurzame vertrouwensrelatie met de klant opbouwen. In overleg zal ik streven naar een praktische oplossing die recht doet aan uw belangen en doelstellingen. Het voeren van procedures zal ik zoveel mogelijk trachten te voorkomen. Waar nodig zal daadkrachtig worden opgetreden en geprocedeerd.

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) sta ik voor het volgende rechtsgebied geregistreerd: Arbeidsrecht. Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien (10) opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde rechtsgebied.

Advocatenkantoor Uilhoorn richt zich op het MKB-ondernemingsrecht / Civiele recht met als specialisatie het Arbeids- en Ontslagrecht.

De huidige tijd vraagt om specialisatie op bepaalde rechtsgebieden. Mijn specialisatie is het Arbeidsrecht en het Ontslagrecht.

Op het gebied van het MKB-ondernemingsrecht / Civiele recht kunt u bij mij onder andere terecht voor:

  • Vermogensrecht: verkrijging en verlies van goederen, verjaring, overdracht, eigendom;
  • Overeenkomsten: niet nakoming, algemene voorwaarden, incasso, betalingsproblemen, beëindiging;
  • Aansprakelijkheid: onrechtmatige daad, (letsel)schade, verzekeringsgeschillen.

Binnen het rechtsgebied Arbeids- en ontslagrecht ligt de nadruk op:

  • het individuele en collectieve ontslagrecht,
  • medezeggenschap,
  • arbeidsmediation,
  • aansprakelijkheids- en risicobeheer bij ziekteverzuim,
  • re-integratie, en
  • sociaal zekerheidsrecht (WW, ZW, WIA).

Ik beschik over kennis en expertise ten aanzien van veel facetten van het Arbeids- en ontslagrecht en kan snel op nieuwe ontwikkelingen inspelen. Met goed gevolg heb ik in 2005 de specialistische Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) afgerond.

Om de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen bezit ik professionele kennis en kunde die nodig is voor de uitoefening van de praktijk. Ik heb een gedegen kennis van het materiële en formele recht op de rechtsgebieden waarop ik mijn praktijk uitoefen. Onder andere door middel van het behalen van opleidingspunten onderhoud ik mijn vakbekwaamheid.

Bovendien ben ik lid van meerdere specialistenverenigingen zoals de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA), Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en Vereniging voor Sport en Recht (VSR).

Gespreksleider voor intervisie

In 2019 heb ik onder leiding van BS Career Consultants deelgenomen aan de opleiding Intervisiegespreksleider. Op 8 april 2020 heeft de Nederlandse Orde van Advocaten mij aangewezen als deskundige voor het verrichten van kwaliteitstoetsen bij advocaten; gespreksleider voor intervisie. 

Netwerk

Voor rechtsgebieden die ik niet behandel kan ik doorverwijzen naar andere advocaten. Bovendien maak ik gebruik van een informeel samenwerkingsverband met andere gespecialiseerde advocaten en specialisten zoals mediators, arbeidsdeskundigen, arbo-artsen, HRM-adviseurs, fiscalisten, notarissen, deurwaarders, accountants, privacy-experts en pensioenadviseurs.

English Summary

Legal Assistance

I am an enthusiastic and no-nonsense lawyer. My client base consists of corporations and individuals.

The solutions I offer are tailor-made, practical and effective and based on professional expertise, experience and ingenuity. My approach to the legal issues of my clients, with whom I try to establish an enduring relationship, is pro-active. I provide my service at the very competitive price of  € 230.00 per hour exclusive of 21 % VAT / € 278,30 per hour inclusive of 21% VAT. In some cases it is possible to arrange a fixed price beforehand.

I provide legal service in Business Law (e.g. contracts, liability, insolvency) with a particular focus on Labour Law and Social Security Law. The savings yielded by my advice in these fields generally highly exceed the costs involved. My specialism enables me to be and remain fully focused on Labour Law and the corresponding jurisprudence and literature. If an issue should transcend the Labour Law field of expertise I can fall back on my informal partnerships with companies that provide service on Labour Law related issues.

A distinguishing characteristic is my background. Before becoming a lawyer I acquired experience in other fields. After my graduation in Civil Law, I worked as a researcher and teacher at the Institute of Environmental Damages of Erasmus University Rotterdam for five years, followed by two years as a legal adviser at F.B.O., the employers’ organization for professional soccer clubs in the Netherlands. I subsequently started my lawyer’s carreer at an Amsterdam law firm in 1999 and moved in 2001 to a law firm situated in Dordrecht. In March 2005 I was co-founder of a lawfirm in Dordrecht which ended February 2018.

I have written several articles in the field of Labour Law and have completed the PALA course, a post academic course on Labour Law. I am member of several associations such as VRAA (the Rotterdam Association of Labour Law Lawyers), VAAN (the Association of Labour Law Lawyers in the Netherlands) VVA (the Association for Labour Law) and VSR (the Association for Sports and Law).

Should you wish to have more information, please let me know. Both English and German is spoken.