Kosten

Uurtarief en kantoorkosten/verschotten

Het uurtarief bedraagt EUR 230,00 (excl. 21 % BTW) / EUR 278,30 (incl. 21 % BTW). In tegenstelling tot veel andere advocatenkantoren reken ik geen extra vast percentage bovenop het uurtarief voor kantoorkosten. Kantoorkosten en/of verschotten worden alleen in rekening gebracht als deze ook daadwerkelijk worden gemaakt.

In plaats van een uurtarief is het ook mogelijk om vaste bedragen af te spreken  voor het opstellen van bijvoorbeeld processtukken of documenten.

Onder kantoorkosten of verschotten worden onder andere verstaan: aangetekende post, uittreksels uit registers (zoals: het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, de Gemeentelijke Basisadministratie, het Kadaster), notariskosten, deurwaarderskosten en griffiegeld.

Per maand wordt een declaratie voorzien van een gespecificeerd overzicht van werkzaamheden verstuurd. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen.

Legal counsel / Inhouse Lawyer

Heeft u tijdelijk behoefte aan juridische ondersteuning binnen uw onderneming of instelling, dan kunt u flexibel of per dagdeel of aantal over een te komen uren van mijn diensten gebruik maken tegen een aantrekkelijk tarief.

Rechtsbijstandsverzekering

Bent u verzekerd voor rechtsbijstand dan heeft u recht op vrije advocaatkeuze, ook als in uw polisvoorwaarden staat dat dat niet zo is. De dekking die uw verzekering verleent is afhankelijk van het soort zaak. U kunt contact opnemen met uw verzekeraar om meer duidelijkheid te krijgen.

Door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand

Particulieren die in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand / toevoeging / een pro deo advocaat, betalen een eenmalige bijdrage voor de kosten van rechtsbijstand, en daarnaast apart voor de verschotten. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door de Raad voor Rechtsbijstand bepaald. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u de tarieven en meer informatie.

Ik werk samen met de Raad voor Rechtsbijstand op basis van High Trust.

U wordt aangeraden met uw juridische vraag eerst contact op te nemen met het Juridisch loket. Indien nodig zal het Juridisch Loket u doorverwijzen. U krijgt dan een korting op de eigen bijdrage.

Valt u onder de Participatiewet dan kunt u in sommige gevallen bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten van rechtsbijstand en de verschotten. De Sociale Dienst kan u daar meer over vertellen.