Wet Werk en Zekerheid: eenzijdige opzegging & beëindigingsovereenkomst

Met ingang van 1 juli 2015 is in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bepaald dat werkgever en werknemer een overeenkomst kunnen sluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Deze beëindigingsovereenkomst moet om geldig te zijn schriftelijk worden overeengekomen.

In de rechtspraak worden strenge eisen gesteld aan de verklaring van de werknemer; deze moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn. In de WWZ is als aanvulling daarop vastgelegd dat de werknemer binnen 14 dagen na het sluiten van de beëindigingsovereenkomst het recht heeft om de beëindigingsovereenkomst te ontbinden. Dit kan door een schriftelijke aan de werkgever gerichte verklaring. De reden voor de ontbinding hoeft de werknemer niet te vermelden.

Wordt de mogelijkheid van ontbinding en de termijn niet in de beëindigingsovereenkomst opgenomen dan geldt in plaats van 14 dagen een termijn van drie weken.

Eenzijdige opzegging werkgever met instemming werknemer

De Wet Werk en Zekerheid introduceert ook een nieuwe beëindigingsvorm, namelijk de eenzijdige opzegging door de werkgever met instemming van de werknemer. Deze beëindigingsvorm heeft veel weg van de eerder besproken beëindigingsovereenkomst.

De werknemer heeft het recht heeft om de instemming binnen 14 dagen na de dagtekening ervan, zonder opgaaf van redenen, door een schriftelijke aan werkgever gerichte verklaring te herroepen. De werkgever moet binnen twee werkdagen na de instemming van de werknemer deze schriftelijk wijzen op de herroepingsmogelijkheid. Laat de werkgever dat na dan bedraagt de herroepingstermijn niet 14 dagen maar 3 weken.

Gerelateerd

Mark Uilhoorn genomineerd voor: ‘beste arbeidsrecht artikel 2019’

Bagatel delicten: zonder toestemming meenemen van zaken van geringe waarde. Reden voor ontslag op staande voet.