Reorganisatie

Reorganisatie en het opstellen van een Sociaal Plan

Er komt veel op u af als werkgever op het moment dat u overweegt om uw organisatie te gaan reorganiseren. Zeker als dat leidt tot gedwongen ontslag van werknemers. Hier moet u o.a. rekening mee houden:

  • Een tijdpad vaststellen waarbinnen een reorganisatie wordt gerealiseerd;
  • Een budget vaststellen om het sociaal plan te financieren;
  • Categorieën werknemers in functie en leeftijd van elkaar onderscheiden;
  • Relevante wet- en regelgeving die van toepassing is;
  • De verschillende betrokken partijen in kaart brengen;
  • Welke maatregelen worden in het sociaal plan opgenomen.

Het is een vrij intensief traject dat u op een juiste wijze moet bewandelen. Zo wordt voorkomen dat uw voorgenomen reorganisatie anders uitpakt dan voorzien en voorgenomen ontslagen niet worden gerealiseerd.

Ik kan u hierin begeleiden met behulp van een te volgen stappenplan. Dit maakt het traject voor u als werkgever overzichtelijk om zo uw doelen te kunnen realiseren.

Legal scan

De wet- en regelgeving in het arbeidsrecht en het ontslagrecht wordt als complex en onoverzichtelijk ervaren en is bovendien continue aan verandering onderhevig. Veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor de binnen de onderneming gebruikte reglementen, arbeidsovereenkomsten, protocollen voor e-mail- en internetgebruik, autoregeling, ziekteverzuimbeleid, en mogelijkheden voor reorganisatie of ontslag. Ik kan uw risico’s inventariseren en met voorstellen voor te treffen maatregelen komen. Uiteraard streef ik een oplossingsgerichte aanpak na.

Gerelateerd

Mark Uilhoorn genomineerd voor: ‘beste arbeidsrecht artikel 2019’

Bagatel delicten: zonder toestemming meenemen van zaken van geringe waarde. Reden voor ontslag op staande voet.