Wet Werk en Zekerheid: proeftijd

De WWZ verbiedt proeftijd in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van ten hoogste 6 maanden.

Lees meer

Wet Werk en Zekerheid: concurrentiebeding

De WWZ verplicht tot motivering bij concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Lees meer

Wet Werk en Zekerheid: eenzijdige opzegging & beëindigingsovereenkomst

De WWZ bepaalt dat een arbeidsovereenkomst kan eindigen door eenzijdige opzegging van werkgever met toestemming werknemer, of door beëindigingsovereenkomst.

Lees meer

Wet Werk en Zekerheid: ontslagroute kantonrechter

De WWZ bepaalt dwingend voor welke ontslaggronden de kantonrechter bevoegd is.

Lees meer

Wet Werk en Zekerheid: ontslagroute UWV

De WWZ bepaalt dwingend voor welke ontslaggronden het UWV bevoegd is.

Lees meer

De arbeidsongeschikte werknemer

Bewuste aanpak van ziekte en arbeidsongeschiktheid bij werknemers kan werkgever veel geld besparen.

Lees meer