Dreigend arbeidsconflict!?

Ontslag kan dreigen door een aangekondigde reorganisatie of door een langdurig ingezet traject over het functioneren. Soms kan ontslag vrij plotseling en onverwacht komen door een ontslag op staande voet.

Mocht u worden ontslagen, of als u een vertrekregeling krijgt aangeboden, dan is het raadzaam om deskundig juridisch advies in te winnen. De inhoud van de vertrekregeling is van belang voor onder andere de hoogte van de beëindigingsvergoeding, van toepassing zijnde opzegtermijn en de einddatum, de eindafrekening en post-contractuele afspraken zoals concurrentie- en relatiebeding. In veel gevallen is een werkgever ook bereid om een tegemoetkoming in de kosten voor rechtsbijstand te voldoen. Mocht u na het einde van de arbeidsovereenkomst geen andere werkgever hebben dan is de inhoud van de vertrekregeling van groot belang om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering.

Een door de werkgever aangeboden vertrekregeling of beëindigingsovereenkomst, meestal op schrift gesteld in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst, is onderhandelbaar. Het is verstandig om dat door een juridisch deskundige te laten doen. U kunt mij bellen (078-2049188) of e-mailen uilhoorn@uilhoorn.nl.

Ontslag kan ook onverwacht komen maar dan kunnen er toch signalen zijn geweest. Als u zich daar van bewust bent dan kunt u daar tijdig op reageren en is ontslag wellicht te voorkomen. Een gesprek met de leidinggevende kan veel duidelijk maken.

  • De relatie met de leidinggevende is bekoeld;
  • de onderneming wil een nieuwe weg inslaan;
  • collega’s worden wel gevraagd om in commissies of overlegorganen zitting te nemen;
  • u wordt gepasseerd voor nieuwe projecten of promoties;
  • de leidinggevende is minder geïnteresseerd in uw ideeën, plannen en op- en aanmerkingen;
  • er komt een nieuwe managementlaag tussen u en uw leidinggevende;
  • u ontvangt minder informatie;
  • afspraken en vergaderingen hebben plaats op momenten dat u niet kunt.

U kunt ook besluiten om niet op een mogelijk ontslag te gaan zitten wachten en actie ondernemen door te gaan solliciteren. Bij de ontslagmededeling voelt u zich in veel gevallen onrechtvaardig behandeld, bent u boos en wilt u de ‘strijd’ aangaan. Dat kost veel energie die dan ontbreekt om nieuwe stappen te zetten.

Gerelateerd

Mark Uilhoorn genomineerd voor: ‘beste arbeidsrecht artikel 2019’

Bagatel delicten: zonder toestemming meenemen van zaken van geringe waarde. Reden voor ontslag op staande voet.